Τα Καρβουνάκια
Fast Food

Τα Καρβουνάκια

90 ψήφοι
4.0 από 590 ψήφοι
Διεύθυνση Σοφοκλή Βενιζέλου 17 Περιοχή Καβάλα > Καβάλα
Τηλέφωνο 2510242428
Ελάχιστη κατανάλωση Ελάχιστη κατανάλωση: €5.00
Μια προσφορά του www.foodland.gr